Wie zijn wij

Disofo is een zorgorganisatie. Wij bieden zowel zorg als sociale ondersteuning.

Disofo biedt een combinatie van

Goede professionele zorg voor iedereen

Disofo biedt zorg vanuit een humanistisch oogpunt. Dat betekent dat wij iedereen helpen en iedereen in zijn waarde laten.

Ongeacht geloof, geaardheid en etnische achtergrond. Wederzijds respect en vertrouwen zijn hierbij de sleutelwoorden.

We verlenen ook zorg aan cliënten die de Nederlandse taal niet spreken. Disofo werkt voornamelijk binnen de provincie Utrecht.

 

Sociale ondersteuning

Naast zorg kunnen wij ook sociale ondersteuning bieden. Sociale of psychische problemen kunnen immers veel invloed hebben op uw gezondheid.

Daarom hebben we actief oog voor alle aspecten die met uw welzijn te maken hebben.

Behalve gezondheidskwesties pakken we dus bijvoorbeeld ook gevoelens van eenzaamheid of hulpeloosheid aan.

Zo proberen we het gehele welzijn van elke client zoveel mogelijk te verbeteren.

 

Flexibele en dynamische zorg

De organisatie bestaat uit een professioneel, multicultureel team.
Onze medewerkers bieden deskundige zorg, die wordt afgestemd op uw wensen.

Elke medewerker heeft zijn eigen specialisme.

Ons motto is dat je nooit uitgeleerd bent. Daarom werken we voortdurend aan onze kennis en vakmanschap.
Via training en bijscholing proberen we die te vergroten en te verbeteren.

Want we hebben maar een doel: dat u zich bij ons veilig voelt en verzekerd weet van de beste persoonlijke zorg.

 

Disofo streeft naar een goede kwaliteit van zorg.
Heeft u ideeën om onze kwaliteit te verbeteren vul dan het formulier online in of download het hier.
Bedankt voor uw betrokkenheid.