Soort vergoeding

Afhankelijk van de kwestie, de beoordeling door het bevoegde overheidsorgaan en uw verzekering, valt een klant onder een van de drie categorieën van aanbieders: C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg), W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of verzekering. Het is ook mogelijk afhankelijk van de indicatie dat een klant een combinatie van de hierboven genoemde aanbieders heeft. Nadat de indicatie officieel is vastgesteld, nemen wij het over met het verstrekken van de cliënt met de aangegeven zorg.

 

Enkele voorbeelden:

  • Een cliënt die 24/7 hulp nodig heeft, valt onder de C.I.Z.
  • Een cliënt met behoefte aan persoonlijke verzorging of verpleging valt in principe onder Verzekering.
  • Een cliënt met behoeften aan huishoudelijke hulp, individuele begeleiding of transport valt onder de W.M.O.
  • Een cliënt met een combinatie van zorgbehoeften valt onder een combinatie van aanbieders, of komt in aanmerking voor een volledig zorgpakket van C.I.Z.

Pas nadat de indicatie officieel is vastgesteld, start Disofo met het verstrekken van de afgesproken zorg.

 

Hulp bij het aanvragen

Het is begrijpelijk dat u het lastig kunt vinden om te bepalen bij wie u nu moet aankloppen voor een vergoeding van de zorgkosten.
De drie onderstaande video’s helpen om een helder beeld te krijgen van de procedure.

Blijft het voor u abracadabra? Dan kunt u gerust een beroep op ons doen. We helpen u graag met de aanvraag en de administratieve afwikkeling.

C.I.Z.

W.M.O.

Verzekering