Uitsluitingscriteria

  • Cliënten die onder de forensische psychiatrie en/of BOPZ horen.
  • Cliënten jonger dan 21 jaar.
  • Cliënten met een psychische beperking die geen mentor hebben.
  • Cliënten die verslaafd zijn aan alcohol of drugs.
  • Cliënten die hulp van de thuiszorg niet accepteren.

Verder stoppen wij direct met het verlenen van zorg aan cliënten die:

  • discriminerende opmerkingen maken over of tegen de medewerkers van Disofo.
  • zich schuldig maken aan intimiderend gedrag (seksueel en/of dreigend) jegens de medewerkers van Disofo.

Veiligheidsmaatregelen

Disofo en haar medewerkers maken geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarom hebben we hier ook geen beleid voor.
Mocht het vanuit veiligheidsoverwegingen absoluut noodzakelijk zijn om wel vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen, dan dient dit altijd door een familielid of mantelzorger van de zorgvrager te gebeuren.