Medicatiebeleid

Door de dienstverlening van Disofo Thuiszorg is de organisatie onlosmakelijk verbonden met de wetgeving voor medicatie. Wij houden ons aan de geldende wetgeving en richtlijnen met betrekking tot het beheren, uitzetten en toedienen van medicatie.

De medicatie wordt uitsluitend verzorgd door medewerkers die hiervoor over de juiste bevoegdheid beschikken.
Zorgvuldig omgaan met medicatie is van levensbelang. Disofo hanteert daarom een strikt medicatiebeleid. Dit is ons protocol om een veilige medicatieverstrekking te garanderen.

  • Uw huisarts en/of specialist schrijft uw medicatie voor en controleert of u de juiste medicatie gebruikt.
  • Uw apotheek is verantwoordelijk voor het leveren van de juiste medicijnen. De apotheker controleert de juiste hoeveelheid.
    Hij let er ook op of de combinatie van de diverse medicijnen wel klopt.

Onze thuiszorg werkt met een zogenaamde baxterrol.

Zodra wij u zorg gaan verlenen vragen wij dat voor u aan.

Een baxterrol is een plastic zakje, waarop de volgende gegevens staan vermeld:

  • de naam van de apotheek.
  • uw naam, geboortedatum en (verblijfs)adres.
  • de naam van het geneesmiddel, het aantal en de sterkte.
  • het toedientijdstip.
  • een beschrijving van de uiterlijke kenmerken van de medicatie.
  • de naam van de leverancier van het baxterzakje.