Huishoudelijk hulp

Lukt het u niet meer om uw huis zelfstandig schoon te houden? Dan kunnen wij u huishoudelijke hulp bieden.

 

Hierbij kunnen wij u helpen:

  • Reinigen van ramen, vloer, keuken, wc en badkamer).
  • Afstoffen.
  • Het opruimen van de kamers.
  • Stofzuigen en dweilen.
  • Afwassen.
  • Wassen, drogen en strijken van uw kleding.
  • Wassen, drogen en strijken van uw beddengoed en handdoeken.

Zo vraagt u huishoudelijke hulp aan

Voor hulp in het huishouden moet u een aanvraag indienen bij het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente.

Hier vindt u meer informatie over de Wmo.
Het Wmo-loket of het sociale wijkteam helpt u bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo.

Om vast te kunnen stellen hoeveel en welke hulp u nodig heb, doen zij een onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Dit gebeurt binnen uiterlijk zes weken na uw melding. Een medewerker komt dan met u en bijvoorbeeld met uw familie of mantelzorger praten. Hij of zij legt vast aan welke ondersteuning er behoefte is. Dit heet een indicatie.

Zodra de indicatie rond is, kunt u met Disofo afspreken op welke dagen u huishoudelijke hulp krijgt.