Zorg vorm

Wanneer u zorg aanvraagt, worden de kosten hiervan gedeeltelijk of in zijn geheel vergoed. Door wie dit gebeurt, hangt onder meer af van het soort zorg dat u aanvraagt, de vastgestelde indicatie en uw eigen ziektekostenverzekering.
De kosten van de zorg kunnen ook (deels) worden vergoed door het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.) / Wet Langdurige Zorg (W.L.Z.), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) of de Zorgverzekeraar.

Meer uitleg over de zorgvormen vindt u hier.

 

Wat geldt voor u?

In het intakegesprek gaat de wijkverpleegkundige of zorgcoördinator samen met u na wat voor u geldt. Welke stappen moeten we zetten om de betalingen te regelen? Ook leggen zij u uit wat u hiervoor eventueel moet ondertekenen.

 

Zorg in natura (Z.I.N.)

Bij Zorg In Natura wordt het tussen Disofo Thuiszorg en de desbetreffende instantie onderling geregeld. U hoeft er verder niet naar om te kijken.

 

Ongecontracteerde zorg (Persoons Gebonden Budget)

Anders is het, als u de beschikking heeft over een PGB. Dan kunt u namelijk zelf zorg inkopen, ook bij ons. U fungeert dan als een opdrachtgever. De kosten die u maakt worden vergoed. U ontvangt rechtstreeks van ons een factuur. Vervolgens regelt de zorgverzekeraar of het zorgkantoor de vergoeding. Disofo Thuiszorg kan u in dit proces begeleiden.

 

Vergoedingen particuliere zorg

Mocht u besluiten om zelf de kosten van benodigde of gewenste zorg te dragen, dan valt dat onder de zogeheten particuliere zorg. U krijgt dan niets vergoed. U ontvangt van ons de factuur en betaalt deze zelf.